Iyse 476323597
iyse_476323597

MES4SME

Vlaio Industrie 4.0 Proeftuin

Manufacturing Execution Systemen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Ons aanbod

Wat is het aanbod?

De proeftuin bestaat uit een demonstratie- en een experimenteeromgeving. De Optics pilootlijn van B-Phot in Gooik illustreert een reëel MES 4.0-project van a tot z. In de experimenteeromgeving in Kortrijk kan je zelf aan de slag met een breed gamma MES 4.0-componenten.

Daarnaast organiseren we op beide locaties events, workshops en demonstraties”, zegt Johannes Cottyn. “In ons labo in Kortrijk willen we ook een zestal experimenteersessies in de vorm van hackathons houden rond bepaalde thema’s, toegepast op concrete bedrijfscases.

Het discussieforum was het eerste publieke event en ging door op maandag 9 december 2019. Tal van aanbieders en eindgebruikers van MES software componenten waren aanwezig voor demonstraties en bespreking van allerlei industriële cases. Meer info

Meer info over de thematische workshops