Iyse 476323597
iyse_476323597

PartnerFactry

Pexels Photo 1267361
pexels-photo-1267361

Data collectie en integratie met open software

Algist Bruggeman had geen zicht of bepaalde recepten beter evolueren in één reactor ten opzichte van een andere en of de actuele productie overeenkomt met de referentie. Dit kwam door opvolging van de productie op papier. Deze papieren werden dan manueel overgebracht naar verschillende databronnen, wat leidt tot tijdverlies en een hogere foutenratio. Factry implementeerde hun Historian module, wat zorgt voor data-acquisitie van de volledige productiesite. Hierbij werden ook nog een aantal custom MES-ontwikkelingen geïmplementeerd (receptbeheer en versiecontrole, integratie met ERP/planning, integratie met LIMS …).