Iyse 714325747
iyse_714325747

Technologiepartner info event 23 oktober 2019

MES Categorie
MES_Categorie

Rol van technologiepartners

Op woensdag 23 oktober 2019 gaat een info meeting door voor leveranciers, ontwikkelaars en integratoren van productiesoftware oplossingen. Biedt uw bedrijf dergelijke componenten aan die laagdrempelig, kostenefficient, flexibel, modulair en schaalbaar zijn? Kom dan langs op dit info event om meer te weten te komen over de doelstellingen van de proeftuin en de voorwaarden om hier als technologiepartner in mee te gaan. Wat is de mogelijke meerwaarde voor uw bedrijf?

 • Vermelding van uw bedrijf en softwareproducten op de proeftuin pagina
 • Presentatie van uw industriële case op het publieke kick-off event van de proeftuin op 9 december 2019
 • Plaatsen van een info booth op de proeftuin events
 • Deelname aan een hackaton op basis van een uitdaging geformuleerd door enkele doelgroepbedrijven
 • Verzorgen van een presentatie op één van de proeftuin workshops
 • Nuttige feedback op uw product vanuit de doelgroep bedrijven
 • Inzicht krijgen in de mogelijkheden om uw softwareproduct in te schakelen in een Industrie 4.0 setting
 • Extra visibiliteit voor uw product bij de doelgroep bedrijven

 

Dit event gaat door in The Pullman Bruxelles Midi
ALE 5639
ALE_5639

Doelstelling proeftuin

De MES4SME proeftuin wil een brede groep aan eindgebruikers informeren, adviseren en begeleiden bij het analyseren en uitwerken van een MES 4.0 traject.  De meerwaarde van de proeftuinresultaten voor de doelgroep bedrijven kan als volgt samengevat worden:

 • MES 4.0 technologie overzicht toegepast in een realistische demonstratie omgeving en een configureerbare experimenteer omgeving
 • Betere inschatting van de kosten-baten voor een eigen business case
 • Sneller en kosten-efficiënter afleggen van een MES traject via een objectieve functionele-vereistenstudie en kosten-baten analyse

Samen met de technologiepartners organiseren we een discussieforum voor de doelgroep op woensdag 23 oktober 2019. Hierop zullen heel wat industriële cases besproken en gedemonstreerd worden, een ideaal moment dus voor wie met vragen of uitdagingen zit.

Agenda

15h00 Ontvangst deelnemers
15h15 Introductie MES4SME proeftuin project & partners
15h30 Voorstelling demonstratie omgeving ‘Optics Pilot Line’ @B-PHOT
15h45 Toelichting experimenteeromgeving ‘Exper-i-MES’ & geplande workshops/hackatons
16h00 Technologiepartners: Waarom en Hoe?
16h15 Bespreking kick-off event 9/12: discussieforum productiesoftware
16h45 Q&A
17h00 Netwerkreceptie
18h00 Einde