Iyse 476323597
iyse_476323597

PartnerSolvice

Foto
foto

Wiskundige modellering voor productieplanning

Een KMO, actief in de veredeling, vermeerdering en acclimatisatie van planten, maakt de productieplanning door 2 expert-planners op weekbasis en per verkoopartikel en dit met behulp van de klantenorders en verkoopprognoses. Wegens wisselende marktvraag moeten de planners dynamischer kunnen reageren, maar daarbij botsen ze nu op de grenzen van het mogelijke door meer dan 1000 eindproducten te moeten plannen. De toegenomen complexiteit zorgt voor een verlaging van de planningsefficiëntie en hogere kosten. De KMO wenst de mogelijkheid om automatisch en optimaal een planning te kunnen opbouwen op basis van een variatie aan parameters en beperkingen. De planners mogen niks aan flexibiliteit verliezen en moeten aan performantie winnen. Solvice integreerde een optimalisatie engine en planningssimulatieplatform, wat zorgt voor een uitgesproken meerwaarde tijdens de continue MRP planning. Naast de efficiëntiewinsten door optimalisatie, hebben de planners nu de mogelijkheid om op een dieper niveau de nodige what-if analyses uit te voeren.

Job Shop Scheduling for Woodworking

A woodworking shop needs to track material requirements and availability to schedule orders, and due dates need to be coordinated with the floor so that products go out the door when they are needed, reducing stocks of semi-finished goods. Reducing throughput time using optimal, sequential planning: from raw lumber, to furniture and fine woodworking, several challenges present themselves when trying to schedule production.

Optimaal aansturen en opvolgen van uw shop floor activiteiten