Iyse 476323597
iyse_476323597

PartnerIkologik

Ikologik

Hands-on workshop Reporting & KPI

Onder constructie.

Workshop Reporting & KPI’s
IkologikCase Homifreez NL 1
IkologikCase_Homifreez_NL-1

Homifreez beschikt over een eigen stoomketel, die via een gasverbrandingsproces stoom op lage druk produceert. Ze vonden het essentieel om een duidelijk inzicht in hun water- en energieverbruik te krijgen, zodat ze bij abnormaal hoge pieken meteen kunnen ingrijpen. Sinds de installatie van de hard- en software van Ikologik, kan Homifreez diverse metingen nauwkeurig monitoren. De waarden worden real-time gemonitord en dankzij de dagelijkse of wekelijkse rapporteringen van het water-, gas- en chemicaliënverbruik, krijgen ze een veel beter inzicht in de relatie tussen de verbruiken en de productie. De centrale opslag en continue toegankelijkheid van alle procesgegevens biedt Homifreez de kans om bij mogelijke problemen meteen de grafieken te raadplegen, waardoor ze snel de exacte afwijking kunnen detecteren.

Presentatie discussieforum 9/12