Iyse 476323597
iyse_476323597

Flanders Make@Ugent -

ISyE | Industrial System Engineering

Wij richten ons op de ontwikkeling van methoden, technieken en tools ter ondersteuning van het ontwerp en de bedrijfsvoering van productiesystemen.
We stemmen onze activiteiten af ​​met het Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie Flanders Make.

Digital Twin Control Room
Digital Twin Control Room

Onze missie bestaat uit het:

  • stimuleren en ondersteunen van onze onderzoekers om te interageren en samen te werken met de industrie
  • identificeren, communiceren en op de markt brengen van tastbare onderzoeksresultaten
  • opzetten van multipartnerprojecten op regionaal en Europees niveau
  • creëren en beschikbaar te stellen van relevante testinfrastructuur
  • realiseren van spin-offs als het bestaande ecosysteem onze onderzoeksresultaten (nog) niet kan absorberen

Partners

Geen partners gevonden.