Iyse 476323597
iyse_476323597

PartnerMOMi

The Manufacturing Operations Management Institute is an Expert Division of ATS Global, and provides educational and consultancy services for the manufacturing industry.

MOMi’s vision is to provide this knowledge and understanding. Currently, MOMi is the only the Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) Authorized Training Provider and its expert instructors are authorized through MESA. They have extensive experience in manufacturing and education. MOMi’s consultants have been supporting manufacturers for many years with embarking on manufacturing excellence programs, MES/MOM implementations and the transition to the 4th Industrial Revolution.

A. Hofmanweg 5a NL-2031BH Haarlem
MC191022 Momi
MC191022 Momi

Standaard Methode voor MES selectie

In deze op MESA white papers (mesa.org) gebaseerde selectie methode wordt in zo kort mogelijke tijd naar een short list van 3 mogelijke oplossing gegaan. Met deze 3 oplossingen wordt een uitgebreidere evaluatie gedaan. In dit verhaal zal het keuze proces toegelicht worden zoals wij dat al meer dan 15 jaar doen. Hierbij zullen accenten gelegd worden op de financiële onderbouwing en verander management. Deze zijn niet alleen onderdeel van de selectie, maar van een ‘verbeter cirkel’.

Standaard Methode voor MES selectie